FREE Leaving Cert Irish H1 Essay - Youth Culture

homepage

Cultúr na ndaoine óga

Mol an óige agus tiocfaidh sí a deirtear. Nach méanar a bheith óg, fuinniúil agus gan dualgais sa lá atá inniu ann. Táthar ann a cheapfadh go bhfuil saol gan smál ag déagóirí ár linne. Is cinnte gur saol maith atá ann, ach ní hamhlaidh go bhfuil sé foirfe fé mar a bheifí ag iarraidh a chur ina luí orainn go minic.

Is fíor go bhfuil fóin chliste ag an mórchuid againn na laethanta seo, rud nach mbíodh ag ár dtuismitheoirí agus iad ar chomhaois linne. Leis na gléasanna draíochtúla seo bímid in ann bheith ag seoladh teachtaireachtaí agus Snapchainteanna dá chéile gach uair den lá. Tráth dá raibh dá mbeifeá ag iarraidh dul i dteagmháil le do chara bheadh ort a (h)uimhir bheith ar eolas agat, glaoch air/uirthi ó do fhón baile féin, agus bheith ag súil go raibh siad ina t(h)each ag an am sin. Ach anois is féidir linn ár láithreacha beo a roinnt lena chéile le Google Maps nó Facebook Messenger nuair a bhuailimid le chéile chun caife a bheith againn i Starbucks.

Ach lena chois sin, éillítear i bhfad níos mó uainn sa lá atá inniu ann. Tá an céatadán daoine a théann ar aghaidh chun staidéar a dhéanamh ar an tríú-leibhéal níos airde ná mar a bhí ariamh. Rud a chiallaíonn gur gá breis-obair a dhéanamh le háit a bhaint amach ar na céimeanna is fearr i ngeall ar an iomaíocht. Ba leor san am atá thart cúpla ‘onóir’ a fháil i d’Ardteist chun post maith a bhaint amach, ach anois is gá ar a laghad bunchéim a bheith agat.

Ach táimid inár saineolaithe ar na meáin shóisialta. Tuigimid an scagaire foirfe le cur ar ár gcuid grianghraf, cén pictiúr ar chóir dúinn a chur ar Instagram, mar phictiúr próifíle ar Facebook, nó a chur mar scéal Snapchat. Agus ar chúis éigin, táimid ar fad gafa ag an teilifís réaltachta. Bíonn cur amach níos fearr ag ógánaigh an lae inniu ar mheáchan Kim Kardashian ná an méid daoine a fuair bás i Siria an tseachtain seo caite. Guma coganta do na súile atá i gceist leis na cláir raiméiseacha (nonsensical) seo.

Éascaíonn an t-idirlíon orainn chomh maith mionchaithimh aimsire a chleachtadh toisc go bhfuil pobal gníomhach do gach aon rud faoin spéir ar fáil áit éigin ar líne. Le Spotify is féidir linn éisteacht le cibé ceol gur mhaith linn, aon uair gur mhaith linn, sé sin má íocaimid as Spotify ar biseach.

Mar gheall air seo, cuirtear inár leith go minic go bhfuilimid ar an dream mílaoiseach, millte toisc go sásaítear ár dteastálacha ar fad an t-am ar fad. Ach níl an locht orainn go bhfuil feabhas mílteach mór tar éis teacht ar chúrsaí teicneolaíochta agus geilleagracha le caoga bliain anuas. Agus ní orainn an locht as drochfhiacha na mbanc a mbeimid á n-íoc lenár gcáin don chuid eile dár saolta.

Is measa ár bhfadhbanna sláinte mheabhrach toisc go mbímid i gcónaí ar líne. Bíonn na céadta cairde againn ar Facebook ach ní féidir linn teacht ar chluas éisteachta nuair a bhímid in ísle brí. Is teip ollmhór í mura n- éiríonn le do phóstáil ar na meáin shóisialta dóthain ‘likes’ a fháil. Cruthaítear ionchais míréalaíocha ionainn i leith coirp, stíl bheatha agus eile i ngeall ar chomparáidí leis na maincíní ríthanaí a fheictear ar na meáin.

Tá freagra gach ceiste ar fáil ar líne ach níl fhios againn cén ceisteanna le cur. Níor roghnaíomar go mbeirfí sinn san aois seo. Ach táimid ann anois ar aon chuma, lenár dteicneolaíocht agus fuinneamh. Agus is breá an rud an óige ach í a cheansú.

Need grinds? Try ExamLearn Grinds

With ExamLearn Grinds, you can get grinds from the comfort of your own home, with a tutor you know you can trust.

Open ExamLearn Grinds